1Wyłączność bez dyskusji

PrintUp buduje trwałe relacje ze swoimi Klientami i Partnerami oparte na zaufaniu. Kluczowym elementem Kultury Biznesowej Marki PrintUp jest Gwarancja Całkowitej Wyłączności.

Dzięki Wyłączności Klienci i Partnerzy PrintUp mają zapewnioną większą stabilność w relacjach ze swoimi klientami. To powoduje, że mogą koncentrować się bardziej na budowaniu przewag na rynku i tworzeniu szerszej perspektywy rozwoju swoich firm.

Deklaracja

Twój Klient nigdy nie otrzyma od PrintUp oferty handlowej. Nie zobaczy produktów i cen na stronie internetowej ani reklam adresowanych do niego w żadnym kanale komunikacji.

2Oferta bez ograniczeń

Najlepsza oferta to taka, która wyprzedza oczekiwania. Spełniając obietnice zdobywamy Klientów i tworzymy płaszczyznę do robienia dobrego biznesu.

Oferta PrintUp to unikalne połączenie w jednym systemie online produktów, usług i rozwiązań Web to Print. Bazując na potencjale 3 drukarń, kompetencjach informatycznych oraz ponad 25-letnim doświadczeniu w obsłudze małych przedsiębiorstw i globalnych marek stworzyliśmy ofertę z przewagami i korzyściami, dzięki którym PrintUp stał się dla Profesjonalistów marką pierwszego wyboru.

3Technologie bez limitów

Zgromadzony w Drukarni Interak potencjał produkcyjny oraz kompetencje w połączeniu z wysokimi standardami planowania i zarządzania w tym ryzykiem stanowią gwarancję ciągłości dostaw. Wielokrotnie zdublowane procesy oraz własne zasilanie ponad 1 MW zapewniają ciągłość produkcji nawet w sytuacji awarii maszyn i przerw w dostawach energii elektrycznej.

Zintegrowane systemy informatyczne monitorują wszystkie procesy w czasie rzeczywistym przez 7 dni i 24 godziny na dobę. Dzięki temu zapewniamy terminowe dostawy do Klientów w kraju i Europie oraz do magazynów i na linie produkcyjne w trybie Just-in-Time.

Zobacz technologie PrintUp

4Jakość bez kompromisów

Bezkompromisowa jakość to powtarzalność, która jest najważniejszym elementem wizualnej oceny.

Składa się na nią bezkompromisowe podejście do surowców, użytej technologii, wdrożonych standardów zarówno w procesach produkcyjnych i procesach kontroli jakości. Najwyższe wymagania, które stawiają od lat krajowi i międzynarodowi klienci Drukarni Interak są teraz standardem dostępnym w PrintUp.

5Rozwój bez barier

Ciągły rozwój jest deklaracją wynikającą ze wspólnej strategii PrintUp i Drukarni Interak, dzielenia się wiedzą z wybranych obszarów biznesowych zdobytą w obsłudze zarówno małych i dużych przedsiębiorstw oraz od dostawców technologii.

Naszych Partnerów wspieramy w zakresie procesów produkcyjnych, sprzedaży, promocji, technologii oraz doradztwa biznesowego. Dzielimy się z nimi prawie 30 letnim doświadczeniem i wiedzą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał technologii dostępnych w PrintUp.