Polityka prywatności platformy PrintUp

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, związanych z założeniem, aktywowaniem i administrowaniem Kontem Klienta, a także realizacją zamówień oraz działań marketingowych za pośrednictwem platformy internetowej, prowadzonej pod adresem: http://www.printup.pl, zwanej dalej: „Platformą”. 

Dokładamy wszelkich starań, celem zapewnienia bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych oraz danych dotyczących realizowanych zamówień. 

Odwiedzając i/lub korzystając z naszej Platformy, zgadzasz się na założenia niniejszej polityki prywatności.

1.

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: „Print Up” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szelągowska nr 24, 61-626 Poznań, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000563085, NIP: 9721255700, REGON: 361809377, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zwana dalej: Print Up.

2.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Print Up zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostęp do systemów zawierających dane osobowe oraz dane dotyczące realizowanych zamówień jest ściśle kontrolowany, zgodnie z polityką bezpieczeństwa wprowadzoną przez Print Up. 

3.

Za pomocą Platformy Print Up pozyskuje następujące dane:
* imię i nazwisko, 
* nazwa firmy,
* rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
* adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do korespondencji,
* numery telefonów,
* adresy e-mailowe,
* adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego itp.,
* dane behawioralne (korzystanie z funkcjonalności Platformy),
* dane typu ‘Cookies’ - pozwalające dostosować Platformę do indywidualnych potrzeb i profili Klientów oraz optymalizować jej działanie,
* dane w zakresie zgód na przetwarzanie danych, 
* dane w zakresie składanych zamówień (parametry produktów, pliki graficzne, teksty etc.).

4.

Przekazywane dane Print Up wykorzystuje wyłącznie zgodnie z preferencjami użytkowników Platformy (zgody na przetwarzanie danych). 

Każda informacja, która dotyczy użytkownika, jest przetwarzana zgodnie z założeniami niniejszej polityki prywatności. 

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy informacji zbieranych przez partnerów afiliacyjnych czy firmy trzecie, które mogą być dostępne przez odnośniki w komunikacji Platformy lub na naszej stronie. Informacje zbierane przez te firmy podlegają ich polityce prywatności.

5.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (przetwarzanie danych) za pomocą Platformy, może otrzymywać komunikację marketingową dotyczącą usług i produktów Print Up, oraz oferty wybranych partnerów.

Zgodę na komunikację marketingową można wycofać, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach konta.

6.

Print Up nie udostępnia danych osobom trzecim, chyba że użytkownik Platformy wyrazi na to zgodę. 

Ilość przekazywanych danych ograniczana jest do minimum. 

Podmioty, którym Print Up przekazuje dane, zobowiązane są do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.  

Procesowane przez Print Up dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
Print Up nie przechowuje również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

7.

Jawne dane osobowe, podane przez Użytkowników w momencie wysłania komentarzy oraz opinii produktów, są dostępne dla każdego korzystającego z Platformy i nie podlegają ochronie.

W momencie publikacji tego typu dane, komentarze oraz opinie stają się własnością Platformy

8.

Platforma korzysta z technologii Cookies. Dzięki nim, Print Up jest w stanie lepiej dostosować Platformę do indywidualnych potrzeb i profilu Klienta. 

Proces składania zamówienia na Platformie wymaga odblokowania obsługi plików Cookies. Dzięki tym plikom możliwe jest przechowywanie produktów w koszyku, rozpoznanie użytkownika, gdy wraca na Platformę i maksymalizowanie jakości komunikacji którą użytkownik otrzymuje. 

Print Up współpracuje z wybranymi partnerami (takimi jak Google), którzy także mogą przesyłać Użytkownikom pliki Cookies. Umożliwia to analizowanie ruchu na Platformie i jej technologiczną optymalizację. Platforma nie ma wglądu ani kontroli nad plikami Cookies osób trzecich.

Pliki Cookies umożliwiają korzystanie z niektórych kluczowych funkcji Platformy. Print Up poleca zatem włączenie ich obsługi. W przypadku wyłączenia obsługi plików Cookies lub ich usunięcia Platforma nie będzie działać prawidłowo. 

Zakładka „Pomoc”, znajdująca się na pasku zadań większości przeglądarek internetowych, zapewni informacje na temat włączenia obsługi plików Cookies, uniemożliwienia przeglądarce otrzymywania nowych plików Cookies lub całkowitego zablokowania tych plików.

9.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownik Platformy ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania oraz żądania usunięcia podanych przez niego danych osobowych, w każdym czasie. 

W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Platformy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie, podając adres e-mail wykorzystany w procesie rejestracji konta.